Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Brug for alle unge og FastholdelsesTaskforce er to forskellige indsatser, der på hver sin måde understøtter, at unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vi samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning om at give alle unge lyst til og mod på uddannelse.

Vi samarbejder med erhvervsskoler om pædagogiske metoder og værktøjer til fastholdelse af unge.