Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Lynprojekter

- Brug for alle unge lancerer, i samarbejde med KraftWerket, hjemmesiden www.lynprojekt.dk

Progressiv læring

- FastholdelsesTaskforce inviterer skolerne til nyt samarbejde
to drenge hiver tapet ned

Fagmentorer

- pensionerede fagfolk støtter unge i deres uddannelse

Brug for alle unge

BFAU

Brug for alle unge arbejder med lokale indsatser i udvalgte boligområder og støtter oprettelsen af rollemodelkorps og lektiecafeer.

FastholdelsesTaskforce

Fakato

FastholdelsesTaskforce samarbejder med erhvervsskoler om pædagogiske metoder og værktøjer til fastholdelse af unge.

Praksisnære materialer

Fakato uvm

Find praksisnære materialer til arbejdet med unge og til brug i undervisningen.

Alle materiale kan frit downloades.