Vi samler statistik ved hjælp af cookies

Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden til glæde for vores brugere. Du kan altid slette cookies fra os igen.
search

Sideværktøjer

Servicenavigation


Materialer

Her kan du finde materialerne fra Brug for alle unge og FastholdelsesTaskforce.

Her kan du frit downloade og hente vores materialer.

De fleste materialer er udviklet til vejledning i grundskolens ældste klasser, til brug på erhvervsskoler og til brug som guider ved frivillige projekter.

Målgruppen fremgår af materialebeskrivelsen. Klik på plus-tegnet for at folde listerne ud.

 

Bestilling

Nogle materialer kan bestilles via bestillingsformularen, andre findes kun i elektronisk form.

BESTIL HER
 • UNDERVISNINGSAKTIVITETER

  • Gøre/rørekort

   Gøre/røre kort er et elevrettet materiale, der blandt andet skal hjælpe den underviser, der i højere grad ønsker at imødekomme elevernes behov. Der er tale om spillekort, der omhandler 28 faglige begreber og der medfølger en vejledning. Materialet henvender sig til henholdsvis Auto og den merkantile indgang.

   Hent materialet:

   Kort til autofag (pdf)

   Kort til handelsfag (pdf)

   Lærervejledning (pdf) 

  • Madspil

   Dette madspil har til formål at styrke elevernes fagsprog og kendskab til råvarer. Spillet består af 52 kort med navne på og billeder af frugt og grønt, samt angivelse af deres næringsindhold. Ved at deltage i spillet opbygger eleverne kendskab til råvarernes navne, og eleverne får en forståelse for de enkelte varers næringsmæssige indhold.

   Hent materialet:

   Kort til madspil (pdf)

  • Jump – spring ud i dialog om job, uddannelse og medborgerskab

   Dette værktøj består af 48 billeder og en række øvelser, der tager udgangspunkt i emnerne job, uddannelse og medborgerskab. Ved at eleverne forholder sig til og diskuterer emnerne med udgangspunkt i billederne åbnes for nye forståelser og fortolkninger. Samtidig lærer eleverne at forholde sig til andres holdninger og værdier.

   Hent materialet

   Mini Jump - folder (pdf)

   Mini Jump - kort (pdf)

  • God skolestart på erhvervsuddannelserne

   Dette inspirationshæfte giver nogle bud på en god skolestart i erhvervsuddannelsen. Den bygger på interviews med ledere, lærere og elever på to tekniske skoler, to handelsskoler og en SOSU-skole om deres modeller for en god skolestart. Hver model bliver beskrevet, så man får et indblik i, hvad der er det særlige ved modellen, hvordan den gennemføres i praksis, og hvilke erfaringer skolen har haft med den.

   Hent materialet:

   God skolestart på erhvervsuddannelserne (pdf)

  • Helhedsorienteret undervisning

   Dette materiale er skabt på baggrund af et udviklingsforløb på fire erhvervsskoler, der havde til formål at give et svar på, hvordan en helhedsorienteret didaktik kan udmøntes i erhvervsskolernes daglige praksis. Med udgangspunkt i forløbene er der blevet udviklet en model for helhedsorienteret undervisning og en række guider, som beskriver, hvordan lærere, ledere og uddannelsesudbydere helt konkret kan arbejde med modellen.

   Hent materialet:

   Introduktion til helhedsorienteret undervisning (pdf)

   Drejebog for helhedsorienteret undervisning på erhvervsskoler (pdf)

   Guide til undervisere (pdf)

   Guide til uddannelsesledere (pdf)

   Guide til uddannelsesudbydere (pdf)

   Guide til læringsforløb og aktiviteter (pdf)

   Evalueringsrapport (pdf)

  • Værkstedssprog

   Dette undervisningsmateriale er udviklet som et supplement til den daglige undervisning med henblik på at understøtte faglærere og dansklærere i at undervise i relevant fagsprog. Materialet er målrettet unge og voksne i erhvervsrettede uddannelser, som har behov for at styrke deres danskkundskaber og tilegne sig ord og begreber inden for et fagområde. Undervisningsmaterialet indeholder praktiske øvelser og opgaver, som eleverne kan løse enten alene eller i grupper.

   Hent materialet:

   Lærervejledning til køkken og metal (pdf)

   Elevbog til køkken (pdf)

   Billedkort til køkken (pdf)

   Elevbog til metal (pdf)

   Billedkort til metal (pdf)

   Elevbog og lærervejledning for bygge og anlæg (pdf)

   Løsninger til bygge og anlæg (pdf)

   SOSU - Fagetssprog.dk

  • I 7 SIND

   Denne undervisningspakke består af syv korte dokumentar- og portrætfilm samt et skriftligt undervisningsmateriale. I 7 Sind handler om ungdom og identitet og om de svære valg, alle unge står over for - uanset baggrund. Der lægges op til diskussion af temaer som socialisering, selvforståelse og tilhørsforhold. Målgruppen er elever i udskolingen fra 8. klasse samt de første årgange i ungdomsuddannelserne.

    

   Hent materialet:

   I 7 SIND - undervisningsmateriale (pdf)

   I 7 SIND - se de syv film

   Hele undervisningspakken med publikation og dvd kan bestilles gratis mod betaling af porto og ekspedition hos Schultz Boghandel.

   Materialet findes også som interaktiv bog til iPad på iBookstore:

   I SYV SIND - Inaam Illahi Sahibzada, Solveig Thorborg, Spild af tid, Cyrk Productions Aps & Marianne Nøhr Larsen

    

  • 3 KLASSER PÅ VEJ

   3 KLASSER PÅ VEJ er et nyt video – og opgavesæt, der skal støtte arbejdet med valg af uddannelse og job i udskolingen tilpasset 7. – 10. klassetrin.

   Hent materialet:

   3 KLASSER PÅ VEJ - undervisningsmateriale (pdf)

   3 KLASSER PÅ VEJ - se de tre film

 • DIDAKTISKE PROCESSER, METODER OG VÆRKTØJER

  • Den røde tråd

   Materialet ”Den røde tråd” er et nyt materiale, der er udarbejdet til at understøtte lærerteams på erhvervsskolerne i deres planlægning af den helhedsorienterede undervisning. Materialet består af en vejledning, teambrikker og en orienteringstavle.

   Formålet med ”Den røde tråd” er at understøtte lærerteams på erhvervsskoler i deres planlægning af en helhedsorienteret undervisning.

    

   Hent materialet:

   Vejledning til "Den røde tråd" (pdf)

   Orienteringstavle med vejledning (pdf)

   Orienteringstavle til udprint (pdf)

   Orienteringstavle til PC-brug (pptx)

    

  • Den røde tråd

   Materialet ”Den røde tråd” er et nyt materiale, der er udarbejdet til at understøtte lærerteams på erhvervsskolerne i deres planlægning af den helhedsorienterede undervisning. Materialet består af en vejledning, teambrikker og en orienteringstavle.

   Formålet med ”Den røde tråd” er at understøtte lærerteams på erhvervsskoler i deres planlægning af en helhedsorienteret undervisning.

    

   Hent materialet:

   Vejledning til "Den røde tråd" (pdf)

   Orienteringstavle med vejledning (pdf)

   Orienteringstavle til udprint (pdf)

   Orienteringstavle til PC-brug (pptx)

    

  • Helhedsorienteret undervisning

   Dette materiale er skabt på baggrund af et udviklingsforløb på fire erhvervsskoler, der havde til formål at give et svar på, hvordan en helhedsorienteret didaktik kan udmøntes i erhvervsskolernes daglige praksis. Med udgangspunkt i forløbene er der blevet udviklet en model for helhedsorienteret undervisning og en række guider, som beskriver, hvordan lærere, ledere og uddannelsesudbydere helt konkret kan arbejde med modellen.

   Hent materialet:

   Introduktion til helhedsorienteret undervisning (pdf)

   Drejebog for helhedsorienteret undervisning på erhvervsskoler (pdf)

   Guide til undervisere (pdf)

   Guide til uddannelsesledere (pdf)

   Guide til uddannelsesudbydere (pdf)

   Guide til læringsforløb og aktiviteter (pdf)

   Evalueringsrapport (pdf)

  • Lynprojekter

   Lynprojektkonceptet tager udgangspunkt i en entreprenørskabstanke og handler om at lade unge skabe projekter på deres egne præmisser med det formål at styrke uddannelsesmotivation og medborgerskab. Dette materiale giver dig konkrete råd og værktøjer til at guide de unge gennem projektprocessen fra udvikling til afvikling.

    

   Hent materialet:

   Metodebeskrivelse (pdf)

   Projektguide (pdf)

    

  • Motivationspædagogik i praksis

   Dette materiale sætter fokus på, hvordan læreren kan udnytte og styrke elevens sociale og personlige kompetencer og dermed skabe øget motivation hos eleven og understøtte opnåelsen af de faglige mål. Materialet er bygget op om fire hovedtemaer: Relationer, Rammer, Ressourcer og Værdier. Til hvert tema hører en teoridel, en metodedel og en praksisdel, og inden i selve materialet findes en række forklarende sider, der giver et indblik i materialet.

   Hent materialet:

   Indledning (pdf)

   Om øvelserne (pdf)

   Materialet

   Indholdsfortegnelse og litteraturliste (pdf)

   Relationer del 1 (pdf)

   Relationer del 2 (pdf)

   Relationer del 3 (pdf)

   Rammer (pdf)

   Ressourcer (pdf)

   Værdier (pdf)

   Øvelser del 1 (pdf)

   Øvelser del 2 (pdf)

  • Fra viden til handling

   Dette katalog præsenterer centrale metoder, modeller, værktøjer og undervisningsmidler, som er udviklet i samarbejde med Fastholdelseskaravanens mange samarbejdspartnere. Kataloget er bygget op i temaer med eksempler på indsatser, metoder og resultater.

   Hent materialet:

   Fra viden til handling (pdf)

  • Lær med stil

   Dette hæfte sætter fokus på arbejdet med læringsstile på erhvervsrettede ungdomsuddannelser med særligt fokus på etniske minoritetsunge og studiecaféer. Hæftet indeholder en kortfattet introduktion til arbejdet med læringsstile og meget konkrete værktøjer til det daglige arbejde. Ligeledes giver det inspiration og forslag til indretning af læringsrum, der fremmer elevernes læring indenfor de forskellige læringsstile.

   Hent materialet:

   Lær med stil (pdf)

  • Gråzonesprog og klar tale

   Denne serie på 13 hæfter indeholder værktøjer, som faglæreren kan anvende til at udnytte den før-fagsproglige bevidsthed og således øge elevernes sproglige og faglige begrebsforståelse. Der er et hæfte pr. indgang i EUD og et for vejledere. "Gråzonesprog og klar tale" er en internetpublikation, men der er også lavet plakater til materialet.

   Hent materialet:

   Gråzonesprog og klar tale - For vejledere (pdf)

   Gråzonesprog og klar tale - Bygnings- og brugerservice (pdf)

   Gråzonesprog og klar tale - Dyr, planter og natur (pdf)

   Gråzonesprog og klar tale - Krop og stil (pdf)

   Gråzonesprog og klar tale - Mad til mennesker (pdf)

   Gråzonesprog og klar tale - Biler, fly og andre transportmidler (pdf)

   Gråzonesprog og klar tale - Bygge og anlæg (pdf)

   Gråzonesprog og klar tale - Medieproduktion (pdf)

   Gråzonesprog og klar tale - Merkantil (pdf)

   Gråzonesprog og klar tale - Produktion og udvikling (pdf)

   Gråzonesprog og klar tale - Strøm, styring og IT (pdf)

   Gråzonesprog og klar tale - Transport og logistik (pdf)

   Gråzonesprog og klar tale - Sundhed, omsorg og pædagogik (pdf)

  • God skolestart på erhvervsuddannelserne

   Dette inspirationshæfte giver nogle bud på en god skolestart i erhvervsuddannelsen. Den bygger på interviews med ledere, lærere og elever på to tekniske skoler, to handelsskoler og en SOSU-skole om deres modeller for en god skolestart. Hver model bliver beskrevet, så man får et indblik i, hvad der er det særlige ved modellen, hvordan den gennemføres i praksis, og hvilke erfaringer skolen har haft med den.

   Hent materialet:

   God skolestart på erhvervsuddannelserne (pdf)

  • I virksomhedernes verden

   Dette hæfte indeholder gode råd om og vejledning til, hvordan man kan bringe erhvervslivet ind i undervisningen. Hæftet indeholder desuden en oversigt over de virksomhedsguider, som Fastholdelseskaravanen har arbejdet sammen med.

   Hent materialet:

   I virksomhedernes verden (pdf)

  • Fra udfordring til forankring – inspiration til proces og metode

   Dette inspirationshæfte præsenterer Fastholdelseskaravanens processuelle tilgang til indsatser og samarbejder med erhvervsskoler og UU-centre. Hæftet giver inspiration til uddannelsesinstitutionerne i deres arbejde med implementering og forankring af initiativer og projekter.

   Hent materialet:

   Fra udfordring til forankring (pdf)

  • God til dialog

   God til dialog er en guide til, hvordan man kan forberede sig på et rollemodelbesøg og skabe en god og konstruktiv dialog med de deltagende.

   Hent materialet:

   God til dialog (pdf)

  • Gode råd til dig, der har tosprogede elever i erhvervsuddannelserne

   Dette inspirationshæfte er en opsamling af 37 nydanske elevers udsagn om deres undervisere, samt gode råd og anvisninger til, hvordan undervisere kan være med til at skabe en positiv dialog og relation gennem en opmærksom kommunikation med eleverne. Hæftet giver inspiration og ideer til faglige, sproglige og sociale mål for planlægning og gennemførsel af undervisning.

   Hent materialet:

   Gode råd (pdf)

  • Flere veje

   Dette inspirationshæfte giver et indblik i metoder og værktøjer, som kan være anvendelige i arbejdet med at tiltrække og fastholde flere unge i erhvervsuddannelserne. Værktøjerne og metoderne er udviklet med særligt fokus på unge med etnisk minoritetsbaggrund, men kan bruges i forhold til alle unge.

   Hent materialet:

   Flere veje (pdf)

  • Blik for ressourcer

   Denne hæfteserie præsenterer konkrete værktøjer til, hvordan man i undervisningen kan forbedre de tosprogede elevers faglige niveau, sociale trivsel og relationer. Serien består af i alt fem forskellige hæfter.

   Hent materialet:

   Blik for ressourcer - For undervisere på EUD (pdf)

   Blik for ressourcer - For undervisere i 0.- 6. klasse (pdf)

   Blik for ressourcer - For undervisere i 7.-10. klasse (pdf)

   Blik for ressourcer - For UU-vejledere (pdf)

   Blik for ressourcer - Teori- og metodehæfte (pdf)

  • Intensive vejledningsforløb

   Dette hæfte beskriver nye metoder til at motivere især etniske minoritetsunge til uddannelse. Målgruppen for hæftet er vejledere, og metoderne er udarbejdet med fokus på unge, der ikke er kommet i uddannelse, efter at de har forladt grundskolen, eller som er faldet fra en ungdomsuddannelse.

   Hent materialet:

   Intensive vejledningsforløb - Inspirationshæfte til UU-vejledere m.fl. (pdf)

   Eksemplarer af det trykte hæfte kan bestilles gratis hos www.schultzboghandel.dk, via e-mail distribution@rosendahls.dk, eller tlf. 4322 7300 mod betaling af porto og forsendelsesomkostninger.

  • Drenge i gråzonen

   Dette inspirationshæfte giver medarbejdere i erhvervsrettede ungdomsuddannelser viden om de udsatte drenge og konkrete forslag til, hvordan disse drenges gennemførelse af erhvervsrettede ungdomsuddannelser kan støttes. Hæftet rummer en række generelle råd og metoder indhentet fra fagpersoner, der i dagligdagen er tæt på de udsatte drenge. Derudover indeholder hæftet seks anbefalinger og to bud på undervisningsforløb, der kan inspirere skolernes praksis.

   Hent materialet:

   Drenge i gråzonen (pdf)

  • Drenge ud af gråzonen

   Dette hæfte ”Drenge ud af gråzonen” samler op på de anbefalinger, som blev givet i hæftet ”Drenge i gråzonen”. På tre skoler har man i praksis afprøvet anbefalingerne fra ”Drenge i gråzonen”, og erfaringerne herfra er nu samlet i hæftet ”Drenge ud af gråzonen”. Hæftet kan bruges til inspiration for skoler, lærere og ledere, der ønsker at styrke deres udviklingsarbejde og indsatser for frafaldstruede unge. Hæftet giver gode råd til, hvordan skolerne kan arbejde med læringskultur, og hvordan underviserne kan planlægge undervisningen, så alle elever føler sig som en del af klassen og undervisningssituationen.

   Hent materialet:

   Drenge ud af gråzonen (pdf)

  • Vores Indsats

   Dette hæfte giver overblik over Brug for alle unges indsatser i belastede boligområder i perioden 2011-2014. Hensigten er at videregive fremgangsmåder og erfaringer, som alle, der arbejder med unge i udsatte boligområder, kan lade sig inspirere af.

   Hent materialet:

   Vores indsats (pdf)

 • PRAKTIKPLADSSØGNING OG JOBFORBEREDELSE

  • Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads?

   Denne rapport søger at kortlægge om, der forekommer former for diskrimination af nydanske gastronomelever i forbindelse med deres praktikpladssøgning. Derudover fokuserer rapporten på handlemuligheder for både elever og arbejdsgivere, og rapporten skal dermed tænkes som en inspiration for arbejdsgivere, faglige udvalg og erhvervsskoler, som udbyder gastronomuddannelse og for elever i uddannelsen.

   Hent materialet:

   Bliver nydanske gastronomelever udsat for diskrimination, når de søger en praktikplads? (pdf)

  • Guiden til praktikplads

   Denne guide er målrettet eleverne og er et godt værktøj for uddannelses- og erhvervsvejledere, praktikpladskoordinatorer og andre, som arbejder med elever i en praktikpladssøgningssituation. I guiden bliver eleverne hjulpet med at afklare deres kompetencer, med at udarbejde et cv og en ansøgning og til at være godt klædt på til ansættelsessamtalen. Prøv værktøjet på hjemmesiden www.gtilp.dk.

   Hent materialet:

   Guiden til praktikplads (pdf)

   Guiden til praktikplads - vejledning til underviser (pdf)

   Minimanual til brug af GtilP-hjemmeside og app (pdf)

   www.gtilp.dk

 • LEKTIECAFEER OG LEKTIEHJÆLP

  • Lektiecafé 2.0 - læring, motivation og lektiecaféer

   lektiecafe pub lille

   Et magasin med konkrete anbefalinger til, hvordan man skaber alternative lektiecaféer, som også appellerer til de mest skoletrætte og fagligt svage elever.

   Hent materialet:

   Lektiecafé 2.0 - læring, motivation og lektiecaféer (pdf)

  • Gråzonesprog - klar tale i lektiecafeen

   Denne guide sætter fokus på sprogets betydning i lektiehjælpssituationen og giver dig gode råd og øvelser til at bruge sproget rigtigt.

   Læs hele guiden via dette link (pdf)

  • Lektier – Leg – Læring

   I denne håndbog har Brug for alle unge samlet en række gode erfaringer med at etablere lektiecafeer. Formålet med håndbogen er at formidle erfaringer med at etablere lektiecafeer samt inspirere til at nytænke lektiecafeen som koncept.

   Hent materialet:

   Lektier - Leg og Læring (pdf)

  • Leg, Lektier og læring


   Denne folder giver gode eksempler på, hvordan man kan organisere og tilrettelægge aktiviteter i lektiecafeer rettet mod børn og unge.

   Hent materialet:

   Leg, læring og lektier (pdf)
  • Kom godt i gang med studiecafeer

   Dette hæfte indeholder anbefalinger til og erfaringer med etablering af studiecafeer. Her kan hentes inspiration og vejledning, hvis man vil oprette en studiecafé på en skole.

   Hent materialet:

   Kom godt i gang (pdf)

   Handlingsplansskabelon for studiecafeer (pdf)

Kontakt

 • Emilie Normark Sørensen
  Student
  Styrelsen for
  Undervisning og Kvalitet
  emsor1@stukuvm.dk
  Tlf. 3392 5156